Какво е медиация?
Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето неутрално лице-медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.
Терминът „медиация“ широко се отнася до всеки случай, при който трета страна помага на другите да постигнат съгласие. По-конкретно, медиацията има структура, график и динамика, които липсват в „обикновените“ преговори.
Процесът е личен и поверителен, евентуално наложен от закона. Участието обикновено е доброволно. Медиаторът действа като неутрална трета страна и улеснява, а не насочва процеса. Медиацията се превръща в по-мирно и международно прието решение, за да се сложи край на конфликта. Медиацията може да бъде използвана за разрешаване на спорове от всякакъв мащаб.
Аз съм медиатор и като такъв помагам на клиентите ми и последователите на този сайт да разрешават конфликти в техните взаимоотношения на различни равнища. Специалист съм в сферата на семейната медиация и помагам на двойки и семейства да подобрят комуникацията помежду си и по този начин да запазят връзката в двойката. Обикновено след моята работа взаимоотношенията се издигат на едно по-високо ниво и връзката между хората става по-силна и здрава.
Като семеен медиатор помагам и на двойки, които искат да обърнат нова страница в живота си и да започнат начисто. Без конфликти, без негативни спомени и емоции от опита с досегашния партньор. Без излишни разходи за адвокати, съдебни дела, оценки на имущества и т.н. Просто с едно нотариално споразумение. Да, това е възможно! Чрез магията, в която аз вярвам и владея – Медиацията.
 
Защо Медиацията е важна?
Ако обичате своите близки и искате отношенията ви винаги да бъдат добри. Ако искате около вас постоянно да има нови и интересни хора, на които им е приятна вашата компания, тогава моля, чувствайте се като у дома си тук.
В статиите и видеата ми аз се старая да ви дам информация, която да ви помогне да поддържате взаимоотношенията си с околните на ниво, на което почти не се случва да изпаднете в конфликт или ако се случи, то изхода от него да е много бърз и лесен, а в някои случаи дори и приятен. Ако следите постовете ми, неминуемо ще изградите в себе си един дипломат, който може да владее всяка ситуация, без да поставя на заден план самоуважението си.
 

 

Ползи от медиацията

 

Цена
Докато медиаторът може да начисли такса, сравнима с тази на адвокат, процесът на медиация обикновено отнема много по-малко време от преместването на делото чрез стандартни законни канали. Докато делото в ръцете на адвокат или съд може да отнеме месеци или години за разрешаване, медиацията обикновено постига решение в рамките на часове. По-малкото време означава по-малко разходи.
 
Поверителност
Докато съдебните заседания са публични, медиацията остава строго поверителна. Никой освен страните по спора и медиаторът не знаят какво се е случило. Поверителността в медиацията е толкова важна, че в повечето случаи правната система не може да принуди медиатора да свидетелства в съда по отношение на съдържанието или напредъка на медиацията. Много медиатори унищожават своите бележки, направени по време на медиация, след като медиацията приключи. Единствените изключения от такава строга поверителност обикновено включват злоупотреба с деца или действителни или застрашени престъпни деяния.

 

Контрол
Медиацията увеличава контрола на страните по отношение на решението. При съдебно дело, страните получават решение, но контролът е в ръцете на съдията или на журито. Често съдия или жури не може законно да предоставя решения, каквито има в медиацията. По този начин медиацията е по-вероятно да доведе до резултат, който е взаимно приемлив за страните.
 
Съгласие
Тъй като резултатът се постига от страните, които работят заедно и са взаимно приемливи, спазването на споразумението с медиация обикновено е високо. Това допълнително намалява разходите, тъй като страните не трябва да наемат адвокат, който да налага спазването на споразумението. То обаче е напълно изпълнимо в съда.

 

Взаимност
Страните в медиацията обикновено са готови да работят взаимно по посока разрешаване. В повечето случаи само фактът, че страните желаят да посредничат, означава, че са готови да „преместят“ позицията си. По този начин  са по-податливи на разбирането на другата страна и работят по основните въпроси на спора. Това има допълнителната полза от запазване на отношенията, които страните са имали преди спора.
 
Подкрепа
Медиаторите са обучени да работят в трудни ситуации. Медиаторът действа като неутрален фасилитатор и ръководи страните чрез процеса. Същият помага на страните да мислят „извън кутията“ за възможни решения на спора, като разширяват обхвата на възможните решения.

 

Съгласен съм с политиката за използване на лични данни