Семейна консултация
Всички ние започваме този живот със семейство, независимо дали то се състои от кръвни роднини, осиновители или приемно семейство. Семейството, в което израстваме, влияе на всеки аспект от нашия живот. Влияе върху това кои сме и в какво се превръщаме – както за добро, така и за лошо. Това е мястото, където изграждаме нашия речник, навици, обичаи и гледната си точка за света.
От тези първи важни отношения се научаваме как да обичаме и как да взаимодействаме с другите . Ако сме родени в здраво семейство със здрави връзки, вероятно ще се научим как да поддържаме и взаимоотношенията си такива. Ако се родим в нефункционално семейство, което има проблеми със свързването, ние също ще се борим да се свързваме с другите.
Макар, че не е късмет да се родим във втория вид семейство, това не е необратима ситуация. Почти всички семейства се справят с някаква дисфункционалност в даден момент.
Семейната терапевтична консултация предлага на семействата начин за развитие или поддържане на здравословно, функционално семейство.
Съгласен съм с политиката за използване на лични данни