Моля прочетете внимателно условията за ползване(договор), преди да използвате този уебсайт.

Платформата www.ElinaFlor.com е собственост на ЕС ЕНД БИ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД, булстат 203255887, регистрирана спрямо законодателството на Република България.

ЕС ЕНД БИ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД, гр София 1303, ул. Св. Св. Кирил и Методий 126, ЕИК 203255887, представлявано от Таня Йорданова.

С използването на този уебсайт, вие се съгласявате да спазвате следните правила и условия, както и правилата и условията на политиките за конфиденциалност, изложени по-долу. Ако не приемате условията, посочени тук, няма възможност да използвате сайта.
Във връзка с предоставяните услуги, www.ElinaFlor.com обработва лични данни съгласно политиката за защита на личните данни. Политиката е неразделна част от тези условия.
Този договор урежда условията на ползване на интернет сайта www.ElinaFlor.com
ElinaFlor.com си запазва правото да променя, изменя, допълва или премахва части от настоящото споразумение по всяко време. Такива промени, изменения или модификации, влизат в сила незабавно след изпращането на предизвестие към вас, което може да бъде дадено по всякакъв начин, включително и чрез публикации в сайта. Използването на сайта, дори и след такова предупреждение, се счита за приемане от Ваша страна на промените, измененията и модификациите.
Ако не приемате тези условия или условията на декларацията за поверителност, моля напуснете този сайт.
  • Този сайт е защитен от Българските закони за интелектуалната собственост и международните договори. Всички текстове, изображения и видеа в сайта са собственост на ElinaFlor.com или трети страни лицензодатели. Освен за употреба, разрешена от тези условия, вие не притежавате никакви права, в което и да е от съдържанието или други елементи на сайта.
  • Когато предоставяте информация за себе си на ElinaFlor.com, Вие се съгласявате да предоставите точна, актуална и пълна информация за себе си .
  • Ако Вие предоставите всякаква информация, която е невярна, неточна или непълна, или ElinaFlor.com има някакви основания да подозира, че тази информация е невярна, неточна или непълна, ElinaFlor.com има право да спре или да прекрати всеки акаунт или регистрация, която Вие сте утвърдили във връзка с вашето използване на сайта и да откаже всяко настоящо или бъдещо ползване на сайта или част от него.
Сайтът може да изиска от Вас да се регистрирате или да попълните парола преди да Ви позволи достъп до определени продукти и услуги, достъпни на сайта. Вие потвърждавате и приемате, че носите отговорност за запазването на поверителна информация, свързана с регистрацията и паролата Ви. Освен това се съгласявате, че единствено Вие сте отговорни за всички дейности, които се случват с регистрацията и паролата. Ако разберете за неоторизирано използване на Вашата парола или акаунт, Вие се съгласявате веднага да ни уведомите на e-mail: elina@elinaflor.com
Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни.
Онлайн декларация за поверителност.
Форма за оттегляне на съгласие за предоставяне на лични данни.
 
Заявявам че съм запознат/а и се съгласявам с общите условия за използване на www.ElinaFlor.com
   
Заявявам че съм запознат/а и се съгласявам с политиката за предоставяне и използване на личните ми данни.
 
Съгласен съм с политиката за използване на лични данни