Като медиатор, който специализира в медиация за възрастни и семейства, често се налага да сравнявам семейната медиация и семейната терапия. Обикновено член на семейството ми казва, че процесът на медиация звучи като терапия. Докато двата процеса споделят определени елементи, те са напълно различни.
Семейната терапия е тип психотерапия, предназначена да идентифицира семейните модели, които допринасят за поведенчески разстройства или психични заболявания и помагат на членовете на семейството да разрушат тези навици. Семейната терапия включва дискусии и сесии за решаване на проблеми със семейството. Някои от тези сесии могат да бъдат групови, по двойки или индивидуални. В семейната терапия се изследва мрежата от междуличностни взаимоотношения и в идеалния случай комуникацията в семейството се засилва.
От друга страна, семейната медиация е свързана с решаването на спор. Става въпрос за това, членовете на семейството да намерят начин, по който да постигнат взаимно приемливо решение на спора. Спорът може да бъде за грижа за възрастен член на семейството или за продажбата на фамилния летен дом. Семейната медиация не се занимава с динамиката на семейството, ролята, която всеки член на семейството играе в семейната история. Освен това, за разлика от семейната терапия, семейната медиация е по-кратък процес. Семействата се събират само за няколко часа, за да намерят решение.
Семейната медиация и семейната терапия споделят някои елементи. И двете са за комуникация, и двете осигуряват безопасна среда, в която членовете на семейството могат да се заемат с открити и честни обсъждания. Семейната терапия и медиацията имат обща полза от подобряването на семейните отношения и начина, по който семействата се справят с бъдещите конфликти.
Въпреки че семейната терапия и семейната медиация изглеждат подобни, защото и двете включват семейства и начинът, по който те общуват, ориентацията на всеки процес е значително различна. Семействата трябва да са наясно с тези различия, за да изберат процеса, който най-добре може да отговори на техните семейни потребности.
Categories: Статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *